bahaya main laptop di atas tilam

Cahaya main laptop di atas tilam

Bahayanya letak laptop dan bermain laptop di atas tilam

Serap haba dengan surat khabar
Share